Kullanım Koşulları ve Üyelik

Varoltekstil.com KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, varoltekstil.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.    TARAFLAR

varoltekstil.com adlı internet sitesinden (bundan böyle varoltekstil.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz iş bu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır).  Varol TekstilSan.Tic.Ltd.Şti  ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2.    KULLANIMKOŞULLARI

2.1   ÜYELER VEKULLANICILAR varoltekstil.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2   Bu SİTE' desunulan hizmetler Pamukkale yolu üzeri 10.km VAROL TEKSTİL /DENİZLİ adresinde mukim Varol Tekstil San.Tic.Ltd.Şti  bundan böyle kısaca "VAROLTEKSTİL"olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve varoltekstil.com’un yasal sahibi VAROLTEKSTİL olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi VAROLTEKSTİL’ya aittir.

2.3   İşbu üyeliksözleşmesi VAROLTEKSTİL tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişikzamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak varoltekstil.com’dayayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihtenitibaren geçerli olacaktır.

2.4   SİTEhizmetlerinden yararlanan ve varoltekstil.com’a erişim sağlayan her gerçek vetüzel kişi, VAROLTEKSTİL tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılanher değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5   VAROLTEKSTİL varoltekstil.comsitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriğidilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.         TANIMLAR

3.1.ÜYE               : VAROLTEKSTİL’dan ürün / mal/ hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunueksiksiz doldurarak, VAROLTEKSTİL tarafından üyelikleri onaylanarak VAROLTEKSTİL 'eüyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca"ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile varoltekstil.com’dayer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmakisteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi KomanditŞirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler,Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18yaşından gün almış yasal yetkilisinin varoltekstil.com’da yer alan ilgili üyelikformunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler."üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE‘ye verilmez. varoltekstil.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerintespit edilmesi halinde VAROLTEKSTİL üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklıtutar.

3.2. KULLANICI   : VAROLTEKSTİL’e ait varoltekstil.comsitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYEtarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından   VAROLTEKSTİL'yaSMS (kısa mesaj) göndermesi ile VAROLTEKSTİL'nın KULLANICI’nın üyeliğini aktifhale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4.  LİNK: varoltekstil.comüzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir websitesinden varoltekstil.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: varoltekstil.com sitesindenve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan hertürlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal veişitsel imgelerdir.

3.6. WEBSİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: varoltekstil.com vasıtasıylasunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacakgerçek ve/veya tüzel kişilerle VAROLTEKSTİL arasında elektronik ortamda akdedilenişbu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSELBİLGİ: Üyenin kimliği, adresi,elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,varoltekstil.com’un hangibölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vsbilgilerdir.

4.     HİZMETLERİN KAPSAMI  

4.1. VAROLTEKSTİL’in,varoltekstil.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukukumevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. varoltekstil.com üzerindenyapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu,Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti BelgesiUygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER veKULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. VAROLTEKSTİL’nınvaroltekstil.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte,bu hizmetlerin en önemlisi www.varoltekstil.com adresinde satışa sunulanürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumununmüsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısasürede malın kargo firması tarafından müşteriye VAROLTEKSTİL adına ayıpsız olarakteslimidir.

4.3. VAROLTEKSTİL, varoltekstil.com üzerinden sunacağı hizmetlerinkapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkinolarak yapacağı her türlü değişikliği varoltekstil.com’da yayınlamasıyla yürürlüğegirdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. varoltekstil.combünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların VAROLTEKSTİLtarafından belirlenecek olan ve varoltekstil.com’un ilgili bölümünün içeriğindebelirtilen özellikleri taşıması gereklidir. VAROLTEKSTİL, bu özellikleribelirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağıdeğişikliklerin varoltekstil.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyaneder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELERya da KULLANICILAR, varoltekstil.com  sitesine üye olurken verdiğikişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, varoltekstil.com’unbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen vederhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

 

5.2. ÜYELERya da KULLANICILAR, varoltekstil.com  internet sitesini kullanırkenyasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabulve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklertamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

 

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, varoltekstil.com  internetsitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarınırahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarınınfikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üyebaşkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

5.4. VAROLTEKSTİL, üye verilerinin yetkisiz kişilerceokunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayısorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, varoltekstil.com  internetsitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden VAROLTEKSTİL'dantazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

5.5. SİTE üzerinden, VAROLTEKSTİL’nın kendi kontrolündeolmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başkaweb sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linklerKULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olupherhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Linkverilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyanveya garanti niteliği taşımamaktadır. varoltekstil.com üzerindeki linklervasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında VAROLTEKSTİL 'nınherhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecekzararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılanmaddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai vehukuki olarak şahsen sorumlu olup, VAROLTEKSTİL’yı bu ihlallerin hukuki ve cezaisonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbuihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, VAROLTEKSTİL’nınüyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebindebulunma hakkı saklıdır.

 

5.7. varoltekstil.com  internetsitesi yazılım ve tasarımı VAROLTEKSTİL mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telifhakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup,bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisapedilemez ve değiştirilemez. varoltekstil.com sitesinde adı geçenbaşkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikrimülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

5.8. VAROLTEKSTİL, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal birzorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya VAROLTEKSTİL’etebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da  VAROLTEKSTİL’nın haklarını vemülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerdebu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

 

5.9. VAROLTEKSTİL, varoltekstil.com mevcut olan bilgilerindoğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilençabaya rağmen, varoltekstil.com üzerindeki bilgiler güncel değişiklikleringerisinde kalabilir. varoltekstil.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgilervaroltekstil.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veyabilginin güncel durumu ile varoltekstil.com’da yer alan durumu arasında farklılıkolabilir. varoltekstil.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğuve VAROLTEKSTİL 'nın varoltekstil.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarlabağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığıhakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

 

5.10. VAROLTEKSTİL,işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs.bilgiler ve varoltekstil.com kullanma koşulları ile varoltekstil.com’da sunulan bilgileriönceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, varoltekstil.com’u ve içeriğiniyeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.Değişiklikler, varoltekstil.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. varoltekstil.comkullanımı ya da varoltekstil.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmişsayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üyeolan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabuleder.

5.11. varoltekstil.comdâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlananiçeriklerden dolayı VAROLTEKSTİL’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, VAROLTEKSTİLçalışanlarının ve yöneticilerinin, VAROLTEKSTİL yetkili satıcılarının sorumluluğubulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlananbilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukukauygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerinsorumluluğundadır. VAROLTEKSTİL, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin veiçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garantietmemektedir.

5.12. varoltekstil.com’ukullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla varoltekstil.com üzerindeişlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, varoltekstil.com dâhilinde yaptığıher işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. HerKULLANICI ve her ÜYE, VAROLTEKSTİL ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarınatecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağınıtaahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin varoltekstil.com üzerindeki faaliyetlerinedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardandolayı VAROLTEKSTİL 'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. VAROLTEKSTİL,varoltekstil.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisineiletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi KullanımKoşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir,bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. VAROLTEKSTİL aynı zamanda;KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonnumarası, IP adresi, varoltekstil.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domaintipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistikideğerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunmagibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbuSİTE Kullanım Koşulları dâhilinde VAROLTEKSTİL tarafından açıkça yetki verilmediğihallerde VAROLTEKSTİL; VAROLTEKSTİL hizmetleri, VAROLTEKSTİL bilgileri, VAROLTEKSTİL telifhaklarına tâbi çalışmaları, VAROLTEKSTİL ticari markaları, VAROLTEKSTİL ticarigörünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yöneliktüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar,VAROLTEKSTİL’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delilolarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusukayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

VAROLTEKSTİL, varoltekstil.com’a erişilmesi, varoltekstil.com’un ya davaroltekstil.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılmasısebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen,doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. VAROLTEKSTİL,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işleminkesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumlulukkabul etmez. Varoltekstil.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesiya da varoltekstil.com’un kullanılması ile VAROLTEKSTİL’nın, kullanım/ziyaretsonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar dadahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabuledilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebepoldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızınnakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. GİZLİLİK

VAROLTEKSTİL, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbusözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygunolarak kullanabilir. VAROLTEKSTİL, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri,yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durumolmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

 

7. DEVİR

VAROLTEKSTİL, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zamankısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veyaherhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimigeçersizdir.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu süreceyürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devamedecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olaraküyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Varoltekstil.com,ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi  ya da varoltekstil.com içinde yer alan üyelik vehizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tektaraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICIYA DA ÜYELER fesihsebep olacak fiilleri nedeniyle varoltekstil.com sitesinin uğramış olduğu tümzararı tazmin edeceklerdir.

9. MÜCBİR SEBEP

VAROLTEKSTİL, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, varoltekstil.comsitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veyahiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukukenmücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifaetmeme veya temerrüt nedeniyle VAROLTEKSTİL’dan herhangi bir ad veya nam altındatazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler budurumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve varoltekstil.com’da yer alanhizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidirve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. VAROLTEKSTİL’nın, KULLANICIve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, VAROLTEKSTİLtarafından KULLANICIYA DA ÜYELER’e

ÜCRETSİZ KARGO

7x24 Destek

ÜCRETSİZ İADE

Canlı Destek 0(850) 302 70 70