Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VAROL TEKSTİL TURİZM GIDA MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ile TÜKETİCİ arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi'dir.

MADDE 1- TARAFLAR

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, satıcının, TÜKETİCİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini ve alım satımı yapılacak olan ürüne ve alım satım işlemine dair detaylı bilgileri ve tarafların alım satım konusundaki iradelerini kapsamaktadır.


1.1. SATICI BİLGİLERİ:

 

Ünvanı

VAROL TEKSTİL TURİZM GIDA MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi

Pamukkale yolu 10.km Varol Tekstil Pamukkale / DENİZLİ

Telefon

(0 850) 302 70 70 / 0258 279 22 47

Fax

0258 279 21 29

E-posta

info@varoltekstil.com

KEP Adresi

varoltekstil@hs03.kep.tr

Ticaret Sicil No

16694

MERSİS No

0923 00 64 5680 0014

Vergi Dairesi

SARAYLAR

Vergi No

923 0064 568

 


1.2. ALICI BİLGİLERİ:

Adı Soyadı veya Unvanı

X (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

Adresi

X

Telefon

X

E-mail

X

 Ürün Kodu

Ürün Adı

Marka

Fiyat

Adet

Tutarı

X

X

X

X

X

X

Kargo Bedeli

0.00 TL

Ödeme Şekli

Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)

X
Madde - 2 GENEL HÜKÜMLER

2.1 - TÜKETİCİ, Yukarıda belirtilen sözleşme konusu ürünün; temel nitelikleri, cinsi, türü, miktarı, markası, modeli, rengi, vergi, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin detaylara vakıf olduğunu, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

2.2 - SATICI, TÜKETİCİ tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusu ürünü TÜKETİCİ'ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilmek üzere gönderecektir. 30 günlük süre TÜKETİCİ’ye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Ürünün teslimi hususunda yukarıda yazan kargo ücreti TÜKETİCİ tarafından ödenir ya da bedeli TÜKETİCİ’den tahsil edilerek SATICI tarafından ödenir. Ancak SATICI tarafından aksi belirlenmiş ise kargo ücreti SATICI tarafından ödenir.

2.3 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

2.4 - Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ'ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için, ön bilgilendirme belgesinin TÜKETİCİ veya bildirdiği kişi tarafından imzalanmış ve satış bedelinin TÜKETİCİ tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş, ödeme işleminin tamamlanmış olması ile alınmış sayılır.

2.5 - SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

2.6 - SATICI siparişin onaylanması anında ve sonrasında depoda sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmadığını tespit ederse, SATICI, TÜKETİCİ’nin ödediği bedelin iadesi için 7 iş günü içerisinde Banka’ya iade için talimat vererek, siparişin TÜKETİCİ’ye gönderimini, herhangi bir sebep ve gerekçe bildirmeksizin iptal edebilir. Bu durumda ürün bedeli TÜKETİCİ’den tahsil edilmeyecek ya da tahsil edilmiş ise iade edilerek sipariş iptal edilecektir. Ayrıca SATICI, TÜKETİCİ’yi derhal bilgilendirilecektir. TÜKETİCİ, ifa edilemeyen edim yerine her zaman, aynı kanalla başka bir ürün sipariş ederek satın alabileceğini beyanla, teslim edilmeyen ürün nedeni ile kendisine başka bir ürünün gönderilmesini veya bunun için kendisi ile irtibata geçilmesini istemediğini beyan eder.

2.7 - Teknik nedenlerle ürün stoklarının ya da ürün fiyatlarında olabilecek rakamsal hatalar nedeni ile SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde verilen siparişlerden SATICI’nın süresiz olarak cayma hakkı saklıdır. Bu konuda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

2.8 - Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe veya stoklar bitene dek geçerli olacaktır. SATICI site içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali, sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Bu konuda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.

Madde - 3 CAYMA HAKKI:


Mesafeli sözleşmelerde tüketici, malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ'ye teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması üzerine, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedelinin TÜKETİCİ'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda TÜKETİCİ, SATICI tarafından kendisine gönderilecek olan taahhütnameyi imzalayacağını ve SATICI'ya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI’ya aittir. Bu hak sadece SATICI’nın anlaşmış olduğu kargo firmaları ile geçerli olup başka bir kargo firması ile ürünün iadesinde kargo ücreti ALICI’ya aittir. Ancak SATICI, ALICI ile arasında ürünün miktarının çok olması, özel fiyat uygulanmış olması veya özel sipariş konularında anlaşılması durumunda kargo ücreti ALICI’ya aittir.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan kişiselleştirilmiş ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanıyorsa, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Bu durumda TÜKETİCİ, mal bedelinin tazmin kapsamında kendisine kısmen veya bütünü ile iade edilmeyeceğini bildiğini kabul eder.

4.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1.     ALICI, SATICI ile paylaştığı kişisel verilerinin; SATICI ve tedarikçiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve SATICI ve tedarikçilerinin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi, alıcının hukuki ve ticari güvenliğinin temini, sunulan ürün ve hizmetlerin alıcının beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulabilmesi, keza alıcıya sunulan hizmet kalitesinin artırılması, SATICI’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının belirtilenmesi amacıyla, SATICI tarafından www.varoltekstil.com  adresli internet sitesi vasıtasıyla veya çağrı merkezi veya tedarikçileri vasıtasıyla sözlü olarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde toplandığını/toplanacağını, işlendiğini/işleneceğini bildiğini kabul, beyan ve muvafakat eder.

4.2.     Diğer yandan ALICI, SATICI bünyesinde toplanan kişisel verilerinin, bir üst maddede belirtilen amaçlarla SATICI’nın iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, SATICI’nın grup şirketleriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde şartlarda paylaşıldığını/paylaşılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve muvafakat eder.

4.3.     Son olarak ALICI, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu konuda bilgi talep etme, bu konudaki amacı ve verilerinin kiminle paylaşıldığını bilme/öğrenme, kişisel verilerinde düzeltme yapma, en önemlisi de KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİNİ VE YOK EDİLMESİNİ (PAYLAŞILAN BİRİMLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE) İSTEME ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu, bu konudaki tüm beyan ve taleplerini BU BELGEDE YAZILI İLETİŞİM YOLLARINDAN BİRİYLE İLETMESİ HALİNDE talebinin en geç 30 gün içinde neticelendirileceğini bildiğini, kabul ve beyan eder.

Madde – 5 YETKILI MAHKEME:


İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar TÜKETİCİ veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise yetkili veya görevlendirilmiş Denizli Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup, 24 Mart 2020 tarihinde düzenlenmiştir. İşbu belge ile TÜKETİCİ, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 5. Maddesinde yer alan tüm hususlarda ön bilgileri edindiğini, elektronik ortamda yazılı olarak kabul ve teyit etmekte ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümü altına gireceğini bildiğini kabul ve beyan etmektedir.